Ukazujeme dětem směr

“Ačkoliv jsou mladí lidé obklopeni spoustou informací, názorů i doporučení, se svými myšlenkami a náladami bývají často sami. Poradenskou aplikací Zeptej.se bychom dětem a dospívajícím rádi nabídli oporu a nasměrování. Tým našich poradců má mnohaleté zkušenosti s online poradenstvím i s přímou prací s dětmi na školách, zároveň jsou to lidé nesmírně laskaví a opravdoví. Plně za nimi stojím.”

Ing. Eliška Krmelová

ředitelka Hope4kids

Co děláme?

Poradenská aplikace Zeptej.Se je jednou z činností naší neziskové organizace Hope4kids, z. s.

Děti a dospívající mají v aplikaci Zeptej.Se k dispozici stálý obsah tvořený odpověďmi na typické dotazy, které se za léta naší poradenské služby nashromáždily, zároveň mají možnost položit svou vlastní otázku. Pro účastníky našich preventivních programů Etické dílny® máme také zajímavé bonusy (po zadání kódu).

Neposkytujeme krizovou intervenci, naším cílem není nahradit lékařskou péči ani odbornou psychologickou pomoc.

Etický kodex poradců

  1. Poradci ve svých odpovědích čerpají ze svého vzdělání a odborných znalostí v oblasti pedagogiky, etické výchovy, primární prevence rizikového chování, kyberbezpečí, vývojové psychologie a teologie, ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a dospívajícími, včetně role rodičů. Tým poradců i organizace se v otázkách etického základu opírá o křesťansko-židovské hodnoty.
  2. Obecně se poradci snaží o empatii a vedení dětí spíše ke komunikaci s lidmi v jejich okolí (v rámci rodiny a školy) a vyhledávání odborníků, kteří mohou jejich problémy řešit osobně (zvláště u dotazů přesahujících odbornou kompetenci poradců).
  3. Na klienta není vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.
  4. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, žádné údaje nepředáváme třetí straně, pokud to neodporuje zákonům ČR.
  5. Hlásíme se k etickému kodexu České asociace pracovníků linek důvěry.

Kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu, připomínky nebo nápadu se na nás neváhejte obrátit.

Email

info@hope4kids.cz

Pomáháme vykročit správným směrem

Etické dílny® jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí HOPE4KIDS, z.s.
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Nejčastější dotazy

Kamarádství

Jak se pozná dobrý kamarád?

2008 – 2024 |Hope4kids