Zpracování osobních údajů

Organizace Hope4kids, z. s. se sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9, IČ: 70104891, která provozuje online poradnu Zeptej.Se, tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zpracovává v souvislosti s provozováním této poradny osobní údaje osob, které se na tyto služby obracejí, a je tedy správcem osobních údajů. Klade velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Ty jsou zpracovávány pouze za účelem poskytnutí služeb poradny, a to pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Konkrétně jde o tyto údaje: e-mail, věk, křestní jméno.

Ukládání, úprava a mazání dat

Pokud poskytnete své osobní údaje webové stránce Zeptej.Se, máte právo žádat o informaci, jak s nimi nakládáme, o jejich úpravu nebo vymazání, o kopii zpracovávaných osobních údajů a o odvolání souhlasu s jejich použitím. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 12 měsíců; pokud ukončíte využívání poradny Zeptej.Se, správa webu pak vaše údaje odstraní. Pro přístup k vašim osobním údajům nás můžete kontaktovat na adrese: info@hope4kids.cz.

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web Zeptej.Se, budou v databázi uloženy záznamy o vaší IP adrese, času návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však vaši totožnost nemůžeme identifikovat.

Poskytování informací dětmi

Obecně je dovoleno ukládat osobní údaje nezletilých pouze se souhlasem rodičů nebo opatrovníků, avšak podle Evropské komise jsou preventivní či poradenské služby nabízené přímo dětem osvobozeny od požadavku na souhlas rodičů, protože jejich účelem je chránit nejlepší zájmy dítěte. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a zjistili jste, že vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez vašeho souhlasu, můžete nás kontaktovat: info@hope4kids.cz.

Využívání souborů cookies

Webová stránka Zeptej.Se využívá soubory cookies. Ty jsou nezbytné pro provoz webové stránky samotné a pro sledování návštěvnosti stránky. Umožňují optimální zobrazení stránky v závislosti na používaném webovém prohlížeči a dalších technických parametrech. Tyto osobní údaje nejsou využívány pro personalizovanou reklamu ani jiné komerční účely a nejsou předávány třetím osobám.

Využití osobních údajů jinými službami

Web Zeptej.Se používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics, Datadog. Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací, jejich uživatelské dohody si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám. Výjimkou jsou situace, kdy pro nás vznikne, stejně jako pro každého jiného občana ČR, zákonná povinnost postupovat dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. Jedná se o povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán.

Odkazy na jiné stránky

Webová stránka Zeptej.Se může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů i na nich.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Dojde-li k legislativním změnám v EU a ČR v oblasti zásad ochrany osobních údajů, oznámíme na tomto webu změny, týkající se provozu této stránky.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu Zeptej.Se: info@hope4kids.cz. Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pomáháme vykročit správným směrem

Etické dílny® jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí HOPE4KIDS, z.s.
Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.
Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Nejčastější dotazy

Kamarádství

Jak se pozná dobrý kamarád?

2008 – 2024 |Hope4kids